Vítejte na stránkách dětské lékařky Zuzany Brunové

Již v porodnici se Vás mohou zeptat, zda máte vybraného dětského lékaře pro Vaše miminko. Je proto dobré mít ho předem vybraného a po porodu mu zavolat a domluvit se s ním na první návštěvě, která obvykle proběhne u Vás doma po příjezdu z porodnice. Jsme tu pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat ani pokud máte dítě odrostlejší. Nabízíme Vám veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek

 

 Z technických důvodů  MUDr. Brunová v  Břidličné nebude ordinovat do  21.9.2020. Děkujeme za pochopení.  

VŠICHNI pacienti se budou vzhledem k epidemiologické situaci nadále objednávat  na telefonním  čísle 721 090 345.

 

  

 

 

INFORMACE PRO PACIENTY 
 
OD 1.7.2020 do 31.7.2020 MUDr. Brunová  neordinuje  
Zástup po dobu dovolené: 
MUDr. Pechová 
Nádražní 1091 
Bruntál 
Tel. 554716385 
 
Ordinační doba: 
PO-PÁ   8 – 9,30          zdraví pacienti, poradna 
              9,30 – 10,30   nemocní 
 
VŠICHNI pacienti ( i ti nepříslušní) během zástupu budou vzhledem k epidemiologické situaci objednáváni telefonicky! 
Upozornění:  po dobu  zástupu, nebudou  MUDr. Pechovou vydávány  zdravotní průkazy a ani potvrzovány  ŘP, potvrzení pro LDT, sportovní prohlídky, jesle, MŠ  apod. 
 
Žádáme rodiče dětí, kteří taková potvrzení potřebují aby se objednali telefonicky na tel. čísle 721 090 345 nejpozději do 30.6.2020 

 VÁŽENÍ RODIČE - v zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí DODRŽUJTE PROSÍM I NADÁLE  TATO PRAVIDLA V NAŠÍ  ORDINACI:

 

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 721 090 345, e-mail bruzuz@seznam.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte  se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

 

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

Vážení rodiče, je pro vás připravena  možnost nové aplikace - CLICKDOC TELEKONZULTACE, která  umožňuje rychlé, bezpečné a sofistikované online propojení lékaře a pacientů pomocí zabezpečeného videohovoru.

Aplikace nevyžaduje, abyste si instalovali program nebo se registrovali do další služby. Po domluvě s lékařem pouze očekávejte pozvánku s Vaším unikátním kódem a v daný okamžik spusťte aplikaci www.telekonzultace.cz na Vašem počítači, smartphonu nebo tabletu. Po zadání kódu vyčkejte, až si Vás lékař připojí do videohovoru.

 

  V čekárně

Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu. • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.  Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost),  nasaďte si ústní roušku.  • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%). • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. • Smrkejte do jednorázových kapesníků. • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce. 

Doporučení Státního zdravotního ústavu

 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 Praha, 11.3. 2020

 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí. Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění. Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín

 

 

DVORCE, OLOMOUCKÁ 50

toto je nyní naše nová adresa,
ordinace je přestěhována
    

 

 

 

 

 

 

Ordinace Bruntál, Jesenická 1757/5 :

pondělí  8-11

úterý      8-11

středa    8-11

čtvrtek   8-11

pátek     8-12

 

 

 

 

 

Pozor změna ordinačních hodin - od 1/1/2018 ordinuje MUDr.Zuzana Brunová v ordinaci MEDICLINIC Bruntál, Jesenická 1757/5 
 
pondělí  7-11
úterý      7-11
středa    7-11
čtvrtek   7-11
pátek     7-11
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

žádáme Vás, aby jste si všechna zdravotní potvrzení (lékařské posudky ke studiu SŠ, VŠ, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, školy v přírodě, zotavovací akce, tábory, sportovní kroužky, MŠ...) vyřizovali v dostatečném předstihu.

Tato potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona č.373/2011Sb pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost po předchozím komplexním vyšetření dítěte,

nevydává jej zastupující lékař.

K vystavení lékařského posudku si doneste  řádně vyplněné formuláře ze školy, popřípadě stažené z webových stránek školy.

Dle zákona má lékař k vydání posudku 10 pracovních dnů ode dne dodání podkladů k jeho vypracování, zejména lékařských zpráv z odborných ambulancí.

V rámci  možností se budeme snažit vydat posudek co nejdříve.

Posudky budou vydávány pouze oprávněné osobě - zákonnému zástupci dítěte či plnoletému jedinci oproti podpisu o jeho převzetí.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 
  
                    
                            
     
 

 

  • Odběry krve a biol. materiálu Bruntál  7.30 - 8.00

       

 
  • Doporučujeme rodičům, aby nám včas hlásili změnu pojišťovny svých dětí.

 

  • Mimo ordinační hodiny pro pacienty registrované v naší ordinaci možnost telefonické konzultace s lékařem.

 
  • Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření k dohodnutí optimálního postupu.

 
  • Upozorňujeme rodiče na možnost prodloužení čekací doby v souvislosti s naplněním nově uložených povinností.

 
  • O pořadí pacientů rozhoduje lékař