Vítejte na stránkách dětské lékařky Zuzany Brunové

Již v porodnici se Vás mohou zeptat, zda máte vybraného dětského lékaře pro Vaše miminko. Je proto dobré mít ho předem vybraného a po porodu mu zavolat a domluvit se s ním na první návštěvě, která obvykle proběhne u Vás doma po příjezdu z porodnice. Jsme tu pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat ani pokud máte dítě odrostlejší. Nabízíme Vám veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, VĚNUJTE PROSÍM  ZVÝŠENOU POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM ŘÁDKŮM !

V rámci nouzového režimu ordinace  budou do odvolání v ordinacích  Břidličná  a Dvorce zkráceny ordinační hodiny :

                          pondělí až pátek  :    12-13 hodin
 
 
V rámci nouzového režimu ordinace  budou do odvolání v ordinacích  Břidličná  a Dvorce zkráceny ordinační hodiny v
pondělí až pátek  : 12-13 hodin.

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE  721 090 345 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

 

Vážení rodiče, v současné době všechny pacienty ošetřujeme po předchozím telefonickém objednání, lehčí onemocnění lze řešit telefonicky, další až po rozhovoru, v podezřelým případech a v situaci akutního zhoršení pacientů v karanténě nutné směrovat pacienty na pracoviště vybavená ochrannými pomůckami (infekční oddělení případně jiní poskytovatelé po domluvě s KHS).

 

Vážení rodiče, je pro vás připravena  možnost nové aplikace - CLICKDOC TELEKONZULTACE, která  umožňuje rychlé, bezpečné a sofistikované online propojení lékaře a pacientů pomocí zabezpečeného videohovoru.

Aplikace nevyžaduje, abyste si instalovali program nebo se registrovali do další služby. Po domluvě s lékařem pouze očekávejte pozvánku s Vaším unikátním kódem a v daný okamžik spusťte aplikaci www.telekonzultace.cz na Vašem počítači, smartphonu nebo tabletu. Po zadání kódu vyčkejte, až si Vás lékař připojí do videohovoru.

 

Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře

 Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace. 

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod! 

Očkování svých dětí neodkládejte.  

Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.  

Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. 

Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 

  V čekárně • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu. • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.  Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost),  nasaďte si ústní roušku.  • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%). • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. • Smrkejte do jednorázových kapesníků. • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce. 

Doporučení Státního zdravotního ústavu

 

 

 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 Praha, 11.3. 2020

 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí. Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění. Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín

 

 

 

 

 

 

 

DVORCE, OLOMOUCKÁ 50

toto je nyní naše nová adresa,
ordinace je přestěhována
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinace Bruntál, Jesenická 1757/5 :

pondělí  8-11
úterý      8-11
středa    8-11
čtvrtek   8-11
pátek     8-12

 

 

 

 

 

Pozor změna ordinačních hodin - od 1/1/2018 ordinuje MUDr.Zuzana Brunová v ordinaci MEDICLINIC Bruntál, Jesenická 1757/5 
 
pondělí  7-11
úterý      7-11
středa    7-11
čtvrtek   7-11
pátek     7-11
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

žádáme Vás, aby jste si všechna zdravotní potvrzení (lékařské posudky ke studiu SŠ, VŠ, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, školy v přírodě, zotavovací akce, tábory, sportovní kroužky, MŠ...) vyřizovali v dostatečném předstihu.

Tato potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona č.373/2011Sb pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost po předchozím komplexním vyšetření dítěte,

nevydává jej zastupující lékař.

K vystavení lékařského posudku si doneste  řádně vyplněné formuláře ze školy, popřípadě stažené z webových stránek školy.

Dle zákona má lékař k vydání posudku 10 pracovních dnů ode dne dodání podkladů k jeho vypracování, zejména lékařských zpráv z odborných ambulancí.

V rámci  možností se budeme snažit vydat posudek co nejdříve.

Posudky budou vydávány pouze oprávněné osobě - zákonnému zástupci dítěte či plnoletému jedinci oproti podpisu o jeho převzetí.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 
  
                    
                            
     
 

 

  • Odběry krve a biol. materiálu Bruntál  7.30 - 8.00

       

 
  • Doporučujeme rodičům, aby nám včas hlásili změnu pojišťovny svých dětí.

 

  • Mimo ordinační hodiny pro pacienty registrované v naší ordinaci možnost telefonické konzultace s lékařem.

 
  • Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření k dohodnutí optimálního postupu.

 
  • Upozorňujeme rodiče na možnost prodloužení čekací doby v souvislosti s naplněním nově uložených povinností.

 
  • O pořadí pacientů rozhoduje lékař